Diëtisten Netwerk Amstelland
Voeding en leefstijl zit in ons DNA

Onze Missie

  • De diëtisten in de Regio Amstelland ondersteunen de inwoners van de regio, ieder met haar eigen expertise, in de vorm van voedings- en leefstijladviezen voor een gezond en vitaal leven.
  • Hierbij wordt samengewerkt met professionals uit de verschillende domeinen om zo te komen tot Blue Zone Amstelland.

Onze Visie

  • Vergroten van de zichtbaarheid, bekendheid en inzet van de diëtist binnen de regio Amstelland, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis van de diëtisten rondom voeding, leefstijl en gedragsverandering en het effect op de gezondheid.  
  • Wij dragen onze meerwaarde uit aan (potentiële)verwijzers, (potentiële) cliënten, zorgverzekeraars , gemeenten en stichting Amstellandzorg. 
  • Wij begeleiden cliënten individueel en desgewenst in groepsverband waarbij we uitgaan van behoud van eigen regie zoals bij positieve gezondheid . 
  • Wij ondersteunen door onze begeleiding het medisch en sociaal domein om de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten te optimaliseren. 
  • Binnen het diëtistennetwerk Amstelland gaan we voor samenwerking en maken gebruik van elkaars specialisaties
  • Samen zorgen we ervoor dat preventie meer op kaart wordt gezet .
  • Wij leveren een bijdrage aan betaalbare zorg  op de juiste plek
  • Wij staan voor kwaliteit en borgen dit door o.a. nascholing, intervisie en constructief overleg